menu

Observatoř Pierra Augera – současný stav a výhledy do budoucna

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Abstrakt:
Budou rekapitulovány poslední významné výsledky měření spršek kosmického záření při ultra-vysokých energiích a perspektivy budoucí činnosti observatoře po roce 2015.

Po prednášce o Observatoři PA seznámím účastníky s projektem ELI (Extreme Light Infrastructure) budovaném Fyzikálním ústavem z prostředků strukturálních fondů v Dolních Břežanech.

undefinedOznam o prednáške