menu

Kvantové efekty v presne riešiteľných modeloch

Ľ. Martinovič (OKFS / SÚJV, Dubna)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV