menu

Pozvánka na zhromaždenie AO FÚ SAV

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s výberovým konaním na obsadenie funkčného miesta riaditeľa Fyzikálneho ústavu SAV, pozývam Vás, na zhromaždenie akademickej obce FÚ SAV.

Zhromaždenie sa bude konať vo štvrtok 13.6.2019 o 10:00 hod. v auditóriu QUTE, FÚ SAV.

Zámyslom zhromaždenie je:

  1. predstaviť uchádzača doc. Mgr. Mária Zimana, PhD. o miesto riaditeľa zamestnancom ústavu,
  2. oboznámiť zamestnancov ústavu s koncepciou rozvoja a riadenia ústavu navrhnutou uchádzačom,
  3. zabezpečiť vyjadrenie akademickej obce k uchádzačovi o miesto riaditeľa.

Pozvánka