menu

Broken Hermiticity Phase Transitions

Miloš Znojil (ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV