menu

16. zasadnutie VR

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Pozvánka