menu

13. zasadnutie VR

Pozvánka na 13. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 13. zasadnutie