menu

VEGA 2018

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2018

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu/finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov.

Termín podávania žiadosti o finančný príspevok je od 1. marca 2017 do 28. apríla 2017 do 14.00 hod.

Podmienky a podrobnosti sú uvedené vo výzve.