menu

12. zasadnutie VR

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 12. zasadnutie