menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba zástupcu AO nášho pracoviska do Snemu SAV.

Seminárna miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka (PDF)