menu

10. zasadnutie VR

Pozvánka na 10. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 10. zasadnutie