menu

Zoznam projektov Štrukturálnych fondov

ProgramZačiatok riešeniaKoniec riešeniaNázov projektuZodpovedný riešiteľ
COST2011-06-012016-01-18Koloidné aspekty nanovied pre inovatívne procesy a materályRNDr. Eva Majková, DrSc.
COST2011-04-112015-04-10Fundamentálne problémy kvantovej fyzikydoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
7RP2013-02-012016-01-31Kvantové technológie pre Európudoc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
COST2012-11-162015-12-31Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológiaIng. Matej Jergel, DrSc.
7RP2013-05-012016-04-30Simulátory a rozhrania s kvatovými systémamiprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
COST2013-04-302017-04-29Termodynamika v kvantovom režimeprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-07-012014-06-30Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie IIIng. Peter Švec, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2012-11-012014-04-30Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov s využitím metód jadrovej fyzikyRNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2011-01-012014-12-31Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetikuRNDr. Eva Majková, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2011-02-012015-12-31Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňachIng. Štefan Gmuca, CSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-12-022014-12-31Výskumné centrum svetla a svetelnej technikyDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2012-06-012014-11-30Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológieIng. Matej Jergel, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-03-012013-02-28meta-QUTE - Centrum excelentnosti kvantových technológiíprof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2009-06-012011-05-31Centrum excelentnosti kvantových technológiíProf. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2013-09-012015-08-31Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológiíRNDr. Eva Majková, DrSc., Ing. Peter Švec, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-05-012014-03-31Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojovRNDr. Eva Majková, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-09-012013-08-31Aplikovaný výskum pokročilých fotovoltických článkovDr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.
ŠF EÚ Vzdelávanie2010-04-012013-03-31Centrum rozvoja doktorandov - vzdelávanie založené na vedeckých poznatkochRNDr. Martin Plesch, PhD.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2010-02-012013-02-28Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike II. etapaRNDr. Eva Majková, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2009-10-012012-09-30Centrum aplikovaného výskumu nanočastícRNDr. Eva Majková, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2009-10-012013-05-31Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie viedRNDr. Eva Majková, DrSc., Ing. Peter Švec, DrSc.
7RP2010-02-012013-01-31Quantum Information Entanglement-Enabled Technologiesprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
7RP2010-02-012013-01-31Quantum Interfaces, Sensors and Communication based on Entanglementprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
7RP2008-11-012012-04-30Hybrid Information Processingprof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
ŠF EÚ Výskum a vývoj2014-12-012015-08-31Výskumné centrum AllegroRNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
ŠF EÚ Integrovaná infraštruktúra2016-01-012019-12-31Výskum nových materiálov metódami pokročilej diagnostikyIng. Matej Jergel, DrSc., Ing Peter Švec, DrSc.