menu

Popularizačné aktivity

Pre širokú verejnosť Fyzikálny ústav SAV poskytuje voľné prednášky a prehliadky našich Laboratórií.

Záujemcovia o prehliadky sú vítaní počas celého roka, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť u kontaktnej osoby: Mgr. Cyril Adamuščín, PhD.

Témy prednášok sú uvedené v poskytnutom zozname. Môžete si ich prísť vypočuť do našich priestorov alebo Vám ich prídu naši pracovníci predniesť priamo na školu či iné pracovisko.

P1.
Ako vyzerá periodická sústava chemických prvkov v 21. storočí  (Martin Venhart)
P2.
Odkiaľ sa vzali chemické prvky vo vesmíre  (Martin Venhart)
P3.
Sólo pre technécium  (Martin Venhart)
P4.
Aký tvar majú atómové jadrá – sága spektrometra TATRA v CERN  (Martin Venhart)
P5.
Elementárny, elementárnejší, najelementárnejší...  (Cyril Adamuščín)
P6.
Ako nám urýchľovače častíc uľahčujú život  (Erik Bartoš)
P7.
Krátky pohľad do sveta subatomárnych častíc  (Erik Bartoš)
P8.
Kvantová fyzika v zakrivenom priestore  (Andrej Gendiar)
P9.
Nakuknutie do sveta kvantového počítania a kryptografie  (Michal Sedlák)
P10.
Kvantové technológie  (Daniel Reitzner)
P11.
Kvantová komunikácia  (Daniel Reitzner)
P12.
Kvantové počítače  (Daniel Reitzner)
P13.
Kovové sklo  (Peter Švec)
P14.
Termofyzika vo vede a v praxi  (Vlastimil Boháč)
P15.
Monitorovanie rastu tenkých vrstiev v reálnom čase pomocou rozptylu rtg lúčov  (Peter Šiffalovič)
P16.
Kúsok živej prírody v modernej elektronike  (Naďa Mrkývková)
P17.
Aj ty používaš nanotechnológie (vedel si o tom?)  (Naďa Mrkývková)
P18.
Liečba pomocou nanomateriálov  (Adriana Annušová, Anna Kálosi)
P19.
Načo je nám vôbec veda?  (Martin Venhart)
P20.
Plochá či guľatá?  (Cyril Adamuščín)
P21.
Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie  (Andrej Liptaj)
P22.
Fyzika hudby  (Andrej Liptaj)
P23.
Ako veci fungujú  (Martin Plesch)
P24.
Rumburakov neviditeľný plášť  (Martin Plesch)
P25.
Kedy poletíme na Mars?  (Pavol Kalinay)

Poznámka: zameranie prednášok je orientačné, všetky témy sú určené pre široké publikum.