menu

Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr

Vedúci oddelenia:  Ing. Matej Jergel, DrSc.

Zástupca vedúceho:  RNDr. Eva Majková, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/ml

Výskumná činnosť:

Hlavné smery výskumu na oddelení sú:

 • vývoj planárnych a tvarovaných tenkých vrstiev a multivrstiev pre aplikácie v rtg‑UV optike, spintronike a senzoroch
 • syntéza nanočastíc kovov a oxidov kovov a komplexné štúdium javov samousporiadania nanočastíc a tvorby nových fáz
 • príprava usporiadaných dvoj- a trojdimenzionálnych nanočasticových súborov a ich aplikácia do vysokocitlivých detektorov plynov a deformácie
 • vývoj a príprava organických solárnych článkov s využitím plazmonických nanočastíc
 • vývoj technológie prípravy tenkých vrstiev grafénu a oxidu grafénu a ich aplikácia do fotovoltiky a senzorov
 • vývoj superhydrofóbnych multifunkčných povlakov
 • elektrónová štruktúra a defekty v organických a anorganických polovodičoch a hybridných vrstvových systémoch
 • vývoj a aplikácia pokročilých rtg metód a prvkov rtg difrakčnej optiky pre charakterizáciu nanoštruktúr a rozhraní
 • vývoj unikátnych laboratórnych zariadení pre diagnostiku nanoštruktúr

Infraštruktúra oddelenia: Oddelenie disponuje modernou technologickou a prístrojovou infraštruktúrou pre výskum v oblasti nanotechnológií a nanovied sústredenou v klastri laboratórií Nanolab, zahŕňajúceho:

 • laboratórium depozície z kvapalnej fázy
 • laboratórium techbológií iónového zväzku
 • laboratórium PVD depozície
 • laboratórium fotovoltaiky
 • laboratórium technológií laserového zväzku
 • laboratórium chemickej a termálnej prípravy
 • laboratórium röntgenového žiarenia
 • laboratórium optických a spektroskopických techník
 • laboratórium techník skenovacej sondy
 • laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
 • laboratórium magnetických meraní

Zoznam pracovníkov OMN

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Adrianafyziaannsavbask209 107 71ORCID
Monikamonika.benkovicovasavbask209 107 77ORCID
Michalmichal.bodiksavbask209 107 71ORCID
Alicaalica.brunovagmailcom209 107 71
Katarínakatarina.gmucovasavbask209 107 62, 209 107 74ORCID
Jakubjakub.hagarasavbask
Yuriyyurij.halahovecsavbask209 107 77
Vladimírvladimr.heldsavbask
Jánjan.ivancosavbask209 107 61ORCID
Matejmatej.jergelsavbask209 107 60ORCID
Annaanna.kalosisavbask
Pavolpavol.konopkasavbask
Mário209 107 62
Štefanstefan.lanyisavbask59410 525
Štefanstefan.lubysavbask59410 574
Evaeva.majkovasavbask59410 527, 209 107 63
Naďanada.mrkyvkovasavbask209 107 60ORCID
Vojtechvojtech.nadazdysavbask209 107 61ORCID
Peterpeter.nadazdysavbask209 107 71
Farnoushfarnoush.salehtashgmailcom
Rudolfrudolf.senderaksavbask033/7624075
Ashinashin.shajisavbask
Riyasfyziriyasavbask
Peterpeter.siffalovicsavbask209 107 66
Karolkarol.vegsosavbask209 107 66
Janajana.zvoncekovasavbask033/7624075