menu

Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr

Vedúci oddelenia:  Ing. Matej Jergel, DrSc.

Zástupca vedúceho:  RNDr. Eva Majková, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/ml

Výskumná činnosť:

Hlavné smery výskumu na oddelení sú:

 • vývoj planárnych a tvarovaných tenkých vrstiev a multivrstiev pre aplikácie v rtg‑UV optike, spintronike a senzoroch
 • syntéza nanočastíc kovov a oxidov kovov a komplexné štúdium javov samousporiadania nanočastíc a tvorby nových fáz
 • príprava usporiadaných dvoj- a trojdimenzionálnych nanočasticových súborov a ich aplikácia do vysokocitlivých detektorov plynov a deformácie
 • vývoj a príprava organických solárnych článkov s využitím plazmonických nanočastíc
 • vývoj technológie prípravy tenkých vrstiev grafénu a oxidu grafénu a ich aplikácia do fotovoltiky a senzorov
 • vývoj superhydrofóbnych multifunkčných povlakov
 • elektrónová štruktúra a defekty v organických a anorganických polovodičoch a hybridných vrstvových systémoch
 • vývoj a aplikácia pokročilých rtg metód a prvkov rtg difrakčnej optiky pre charakterizáciu nanoštruktúr a rozhraní
 • vývoj unikátnych laboratórnych zariadení pre diagnostiku nanoštruktúr

Infraštruktúra oddelenia: Oddelenie disponuje modernou technologickou a prístrojovou infraštruktúrou pre výskum v oblasti nanotechnológií a nanovied sústredenou v klastri laboratórií Nanolab, zahŕňajúceho:

 • laboratórium depozície z kvapalnej fázy
 • laboratórium techbológií iónového zväzku
 • laboratórium PVD depozície
 • laboratórium fotovoltaiky
 • laboratórium technológií laserového zväzku
 • laboratórium chemickej a termálnej prípravy
 • laboratórium röntgenového žiarenia
 • laboratórium optických a spektroskopických techník
 • laboratórium techník skenovacej sondy
 • laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
 • laboratórium magnetických meraní

Zoznam pracovníkov OMN

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Adrianafyziaannsavbask209 107 71ORCIDvedecká pracovníčka
Monikamonika.benkovicovasavbask209 107 77ORCIDvedecká pracovníčka
Michalmichal.bodiksavbask209 107 71ORCIDdoktorand
Alicaalica.brunovagmailcom209 107 71doktorandka
Katarínakatarina.gmucovasavbask209 107 62, 209 107 74ORCIDvedecká pracovníčka
Jakubjakub.hagarasavbaskdoktorand
Yuriyyurij.halahovecsavbask209 107 77vedecký pracovník
Vladimírvladimr.heldsavbaskdoktorand
Jánjan.ivancosavbask209 107 61ORCIDvedecký pracovník
Matejmatej.jergelsavbask209 107 60ORCIDvedúci oddelenia
Annaanna.kalosisavbaskdoktorandka
Pavolpavol.konopkasavbaskvedecký pracovník
Mário209 107 62vedecký pracovník
Štefanstefan.lanyisavbask59410 525vedecký pracovník
Štefanstefan.lubysavbask59410 574vedecký pracovník
Evaeva.majkovasavbask59410 527, 209 107 63zástupkyňa vedúceho oddelenia
Naďanada.mrkyvkovasavbask209 107 60ORCIDvedecká pracovníčka
Vojtechvojtech.nadazdysavbask209 107 61ORCIDvedecký pracovník
Peterpeter.nadazdysavbask209 107 71doktorand
Farnoushfarnoush.salehtashgmailcomdoktorandka
Rudolfrudolf.senderaksavbask033/7624075technik
Ashinashin.shajisavbaskdoktorand
Riyasfyziriyasavbaskdoktorand
Peterpeter.siffalovicsavbask209 107 66vedecký pracovník
Karolkarol.vegsosavbask209 107 66vedecký pracovník
Janajana.zvoncekovasavbask033/7624075správa detaš. prac.