menu

Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov

Vedúci oddelenia:  doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Zástupca vedúceho:  prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

Webová stránka:  dcps.sav.sk/sk

Výskumná činnosť:

Výskum na oddelení pozostáva z teoretického skúmania rôznych komplexných fyzikálnych systémov analytickými a numerickými metódami. Hlavné smery v súčasnosti sú:

  • počítačové modelovanie kondenzovaných systémov (Center for Computational Material Science),
  • štatistická mechanika nízkodimenzionálnych coulombovských systémov,
  • transportné procesy v kvázijednorozmerných štruktúrach,
  • bezpečnosť a efektivita kvantového spracovania informácie,
  • mechanizmus uväznenia a narušenia symetrií v kalibračných teóriách na mriežke a na svetelnom fronte.

Podrobnosti o pracovníkoch a aktivitách oddelenia nájdete na jeho webovej stránke.

Zoznam pracovníkov OKFS

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
faizan.ahmadsavbask doktorand
juraj.bohaciksavbask59410 516ORCID vedecký pracovník
jan.brndiarsavbask209 107 32ORCID vedecký pracovník
peter.filipsavbask59410 516ORCID vedecký pracovník
pavol.kalinaysavbask59410 529ORCID vedecký pracovník
lubomir.martinovicsavbask59410 553ORCID vedecký pracovník
ijaz.ahamedsavbask doktorand
matej.pivoluskasavbask59410 559ORCID vedecký pracovník
martin.pleschsavbask59410 559, 209 107 11, 209 107 07ORCID vedúci oddelenia
ashutosh.raisavbask59410 553ORCID vedecký pracovník
ladislav.samajsavbask59410 522ORCID vedecký pracovník
ivan.stichsavbask209 107 31ORCID vedecký pracovník
fyzisoursavbaskORCID vedecký pracovník
kamil.tokarsavbask209 107 30ORCID vedecký pracovník
igor.travenecsavbask59410 523ORCID vedecký pracovník
robert.turanskysavbask209 107 32 vedecký pracovník