menu

Department of Nuclear Physics

Head of Department:  Mgr. Martin Venhart, PhD.

Deputy head:  Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Webpage:  www.fu.sav.sk/nph

Research activity:

Experimentálny a teoretický výskumný program Oddelenia jadrovej fyziky sa zameriava na:

 • Mechanizmus jadrových reakcií
 • Energiu symetrie v jadrovej hmote
 • Neutrónové hviezdy a hustú jadrovú hmotu
 • Produkciu superťažkých atómových jadier
 • Jadrovú deformáciu a fenomén tvarovej koexistencie
 • Štiepenie atómových jadier
 • Štúdium nanoštruktúr v materiáloch metodikou pozitrónovej anihilácie

Oddelenie jadrovej fyziky navrhlo a koordinuje experimenty IS521 a IS581 na zariadení CERN-ISOLDE. Tieto sú zamerané na štúdium tvarovej koexistencie (IS521) a na štiepenie exotických izotopov (IS581).

Oddelenie ďalej realizuje experimenty v SÚJV Dubna (Ruská federácia), GSI Darmstadt (Nemecko), Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).

Oddelenie jadrovej fyziky buduje urýchľovačové laboratórium na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Laboratórium bude vybavené tandemovým urýchľovačom s terminálovým napätím 2 MV a malým elektrostatickým systémom s napätím do 250 kV. Fyzikálny program laboratória bude zameraný na:

 • Štúdium kolektívnych excitovaných stavov v stabilných izotopoch metódou nepružného rozptylu rýchlych neutrónov
 • Štiepenie ťažkých jadier rýchlymi neutrónmi
 • Jadrové reakcie indukované nabitými časticami významné z hľadiska jadrovej astrofyziky
 • Testy radiačnej odolnosti materiálov používaných v jadrovej energetike
 • Merania účinných prierezov jadrových reakcií indukovaných rýchlymi neutrónmi

Oddelenie je pravidelným organizátorom konferencií v rámci sérií Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF), Relativistic Nuclear Physics (RNP), ISTROS a Autumn Workshop on GEANT4 (AWG).

SurnameNameEmailPhoneORCIDPosition
Matúšmatus.baloghsavbaskPhD student
Emilemil.betaksavbask59410 573ORCIDscientist
Katarínakatarina.cechovasavbask59410 534PhD student
Štefanstefan.gmucasavbask59410 532scientist
Andrejandrej.herzansavbask59410 532scientist
Stanislavstanislav.hlavacsavbask59410 500, 59410 557scientist
Dušandusan.kamassavbask59410 534PhD student
Gulnurgulnur.kantaysavbaskPhD student
Jánjan.klimansavbask59410 569scientist
Jozeffezojklimogmailcom59410 534PhD student
Jakubjakub.krajnaksavbaskPhD student
Vladislavvladislav.matouseksavbask59410 536scientist
Antonanton.repkosavbask59410 571ORCIDscientist
Matúšmatus.sedlaksavbask59410 536PhD student
Ondrejondrej.sausasavbask59410 534ORCIDscientist
Andrejandrej.spaceksavbaskPhD student
Róbertrobert.urbansavbask59410 534PhD student
Martinmartin.venhartsavbask59410 533ORCIDhead of department
Sebastianfyzisevisavbaskscientist