menu

Department of Nuclear Physics

Head of Department:  Mgr. Andrej Herzáň, PhD.

Deputy head:  Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Webpage:  www.fu.sav.sk/nph

Research activity:

Experimentálny a teoretický výskumný program Oddelenia jadrovej fyziky sa zameriava na:

 • Mechanizmus jadrových reakcií
 • Energiu symetrie v jadrovej hmote
 • Neutrónové hviezdy a hustú jadrovú hmotu
 • Produkciu superťažkých atómových jadier
 • Jadrovú deformáciu a fenomén tvarovej koexistencie
 • Štiepenie atómových jadier
 • Štúdium nanoštruktúr v materiáloch metodikou pozitrónovej anihilácie

Oddelenie jadrovej fyziky navrhlo a koordinuje experimenty IS521 a IS581 na zariadení CERN-ISOLDE. Tieto sú zamerané na štúdium tvarovej koexistencie (IS521) a na štiepenie exotických izotopov (IS581).

Oddelenie ďalej realizuje experimenty v SÚJV Dubna (Ruská federácia), GSI Darmstadt (Nemecko), Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).

Oddelenie jadrovej fyziky buduje urýchľovačové laboratórium na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Laboratórium bude vybavené tandemovým urýchľovačom s terminálovým napätím 2 MV a malým elektrostatickým systémom s napätím do 250 kV. Fyzikálny program laboratória bude zameraný na:

 • Štúdium kolektívnych excitovaných stavov v stabilných izotopoch metódou nepružného rozptylu rýchlych neutrónov
 • Štiepenie ťažkých jadier rýchlymi neutrónmi
 • Jadrové reakcie indukované nabitými časticami významné z hľadiska jadrovej astrofyziky
 • Testy radiačnej odolnosti materiálov používaných v jadrovej energetike
 • Merania účinných prierezov jadrových reakcií indukovaných rýchlymi neutrónmi

Oddelenie je pravidelným organizátorom konferencií v rámci sérií Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF), Relativistic Nuclear Physics (RNP), ISTROS a Autumn Workshop on GEANT4 (AWG).

Scientific staff of DNP

SurnameNameEmailPhoneOrcidFunction
emil.betaksavbask59410 573ORCID scientist
monika.birovasavbask Phd student
katarina.cechovasavbask59410 534 scientist
stefan.gmucasavbask59410 532ORCID scientist
andrej.herzansavbask59410 532ORCID scientist
stanislav.hlavacsavbask59410 500, 59410 557ORCID scientist
dusan.kamassavbask59410 534 scientist
gulnur.kantaysavbask PhD student
jan.klimansavbask59410 569 scientist
jakub.krajnaksavbask PhD student
vladislav.matouseksavbask59410 536ORCID scientist
martina.iskrovasavbask RD
anton.repkosavbask59410 571ORCID scientist
ondrej.sausasavbask59410 534ORCID scientist
matus.sedlaksavbask59410 536ORCID scientist
andrej.spaceksavbask PhD student
martin.venhartsavbask59410 533ORCID head of department
fyzisevisavbask scientist