menu

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:  Mgr. Martin Venhart, PhD.

Zástupca vedúceho:  Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/nph

Výskumná činnosť:

Experimentálny a teoretický výskumný program Oddelenia jadrovej fyziky sa zameriava na:

 • Mechanizmus jadrových reakcií
 • Energiu symetrie v jadrovej hmote
 • Neutrónové hviezdy a hustú jadrovú hmotu
 • Produkciu superťažkých atómových jadier
 • Jadrovú deformáciu a fenomén tvarovej koexistencie
 • Štiepenie atómových jadier
 • Štúdium nanoštruktúr v materiáloch metodikou pozitrónovej anihilácie

Oddelenie jadrovej fyziky navrhlo a koordinuje experimenty IS521 a IS581 na zariadení CERN-ISOLDE. Tieto sú zamerané na štúdium tvarovej koexistencie (IS521) a na štiepenie exotických izotopov (IS581).

Oddelenie ďalej realizuje experimenty v SÚJV Dubna (Ruská federácia), GSI Darmstadt (Nemecko), Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).

Oddelenie jadrovej fyziky buduje urýchľovačové laboratórium na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Laboratórium bude vybavené tandemovým urýchľovačom s terminálovým napätím 2 MV a malým elektrostatickým systémom s napätím do 250 kV. Fyzikálny program laboratória bude zameraný na:

 • Štúdium kolektívnych excitovaných stavov v stabilných izotopoch metódou nepružného rozptylu rýchlych neutrónov
 • Štiepenie ťažkých jadier rýchlymi neutrónmi
 • Jadrové reakcie indukované nabitými časticami významné z hľadiska jadrovej astrofyziky
 • Testy radiačnej odolnosti materiálov používaných v jadrovej energetike
 • Merania účinných prierezov jadrových reakcií indukovaných rýchlymi neutrónmi

Oddelenie je pravidelným organizátorom konferencií v rámci sérií Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF), Relativistic Nuclear Physics (RNP), ISTROS a Autumn Workshop on GEANT4 (AWG).

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Matúšmatus.baloghsavbaskdoktorand
Emilemil.betaksavbask59410 573ORCIDvedecký pracovník
Katarínakatarina.cechovasavbask59410 534doktorandka
Štefanstefan.gmucasavbask59410 532vedecký pracovník
Andrejandrej.herzansavbask59410 532vedecký pracovník
Stanislavstanislav.hlavacsavbask59410 500, 59410 557vedecký pracovník
Dušandusan.kamassavbask59410 534doktorand
Gulnurgulnur.kantaysavbaskdoktorandka
Jánjan.klimansavbask59410 569vedecký pracovník
Jozeffezojklimogmailcom59410 534doktorand
Jakubjakub.krajnaksavbaskdoktorand
Vladislavvladislav.matouseksavbask59410 536vedecký pracovník
Antonanton.repkosavbask59410 571ORCIDvedecký pracovník
Matúšmatus.sedlaksavbask59410 536doktorand
Ondrejondrej.sausasavbask59410 534ORCIDvedecký pracovník
Andrejandrej.spaceksavbaskdoktorand
Róbertrobert.urbansavbask59410 534doktorand
Martinmartin.venhartsavbask59410 533ORCIDvedúci oddelenia
Sebastianfyzisevisavbaskvedecký pracovník