menu

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:  Mgr. Andrej Herzáň, PhD.

Zástupca vedúceho:  RNDr. Anton Repko, PhD.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/nph

Výskumná činnosť:

Experimentálny a teoretický výskumný program Oddelenia jadrovej fyziky sa zameriava na:

 • Mechanizmus jadrových reakcií
 • Energiu symetrie v jadrovej hmote
 • Neutrónové hviezdy a hustú jadrovú hmotu
 • Produkciu superťažkých atómových jadier
 • Jadrovú deformáciu a fenomén tvarovej koexistencie
 • Štiepenie atómových jadier
 • Štúdium nanoštruktúr v materiáloch metodikou pozitrónovej anihilácie

Oddelenie jadrovej fyziky navrhlo a koordinuje experimenty IS521 a IS581 na zariadení CERN-ISOLDE. Tieto sú zamerané na štúdium tvarovej koexistencie (IS521) a na štiepenie exotických izotopov (IS581).

Oddelenie ďalej realizuje experimenty v SÚJV Dubna (Ruská federácia), GSI Darmstadt (Nemecko), Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).

Oddelenie jadrovej fyziky buduje urýchľovačové laboratórium na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Laboratórium bude vybavené tandemovým urýchľovačom s terminálovým napätím 2 MV a malým elektrostatickým systémom s napätím do 250 kV. Fyzikálny program laboratória bude zameraný na:

 • Štúdium kolektívnych excitovaných stavov v stabilných izotopoch metódou nepružného rozptylu rýchlych neutrónov
 • Štiepenie ťažkých jadier rýchlymi neutrónmi
 • Jadrové reakcie indukované nabitými časticami významné z hľadiska jadrovej astrofyziky
 • Testy radiačnej odolnosti materiálov používaných v jadrovej energetike
 • Merania účinných prierezov jadrových reakcií indukovaných rýchlymi neutrónmi

Oddelenie je pravidelným organizátorom konferencií v rámci sérií Dynamical Aspects of Nuclear Fission (DANF), Relativistic Nuclear Physics (RNP), ISTROS a Autumn Workshop on GEANT4 (AWG).

Zoznam pracovníkov OJF

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
monika.birovasavbask doktorandka
katarina.cechovasavbask59410 534 vedecká pracovníčka
stefan.gmucasavbask59410 532ORCID vedecký pracovník
andrej.herzansavbask59410 532ORCID vedecký pracovník
stanislav.hlavacsavbask59410 500, 59410 557ORCID vedecký pracovník
gulnur.kantaysavbask doktorandka
jan.klimansavbask59410 569 vedecký pracovník
jakub.krajnaksavbask doktorand
vladislav.matouseksavbask59410 536ORCID vedecký pracovník
martina.iskrovasavbask RD
iryna.timchenkosavbask
anton.repkosavbask59410 571ORCID vedecký pracovník
ondrej.sausasavbask59410 534ORCID vedecký pracovník
andrej.spaceksavbask doktorand
martin.venhartsavbask59410 533ORCID vedúci oddelenia
fyzisevisavbask vedecký pracovník