menu

Oddelenie fyziky kovov

Vedúci oddelenia:  Ing. Peter Švec, DrSc.

Zástupca vedúceho: RNDr. Pavol Butvin, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/rq

Výskumná činnosť:

Experimentálny a teoretický výskum amorfných, nanokryštalických, kvázikryštalických a polykryštalických zliatin pripravených technikou rýchleho ochladzovania taveniny, špeciálnych metastabilných materiálov s vysokovýkonnými magnetickými, mechanickými a elektrickými vlastnosťami (viac v sekcii Výskum).

Zoznam pracovníkov OFK

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
vlastimil.bohacsavbask59410 577ORCID vedecký pracovník
robert.brunnersavbask59410 548 vedecký pracovník
beata.butvinovasavbask59410 560ORCID vedecká pracovníčka
alen.fossavbask doktorand
michal.halaszsavbask59410 565 technik
jan.hudecsavbask59410 576, 59410 577 vedecký pracovník
dusan.janickovicsavbask59410 563, 565ORCID vedecký pracovník
irena.janotovasavbask59410 568 vedecká pracovníčka
ivan.klbiksavbask doktorand
marian.krajcisavbask59410 562ORCID vedecký pracovník
marian.markovicsavbask59410 577 technik
igor.matkosavbask59410 562, 59410 561ORCID vedecký pracovník
marek.mihalkovicsavbask59410 562ORCID vedecký pracovník
emil.pinciksavbask59410 548ORCID vedecký pracovník
eva.pospisilovasavbask doktorandka
jaroslav.rusnaksavbask59410 547ORCID vedecký pracovník
jan.skovierasavbaskORCID vedecký pracovník
vladimir.stofaniksavbask59410 577 vedecký pracovník
peter.svecsavbask59410 561, 59410 562, 59410 570ORCID vedúci oddelenia
fyzipsvcsavbask59410 561, 59410 575, 59410 528 vedecký pracovník
leonardo.diassavbask doktorand
viliam.vretenarsavbask59410 558 vedecký pracovník