menu

Aktuality

Oznam

COINTT je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a...

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac