menu

Knižnica FÚ SAV

Všetkým návštevníkom Knižnice Fyzikálneho ústavu pri výbere a vyhľadávaní ochotne poradí pani Beata Solčianska, tel. +421 2 59410 509.

Knižnica FÚ sa nachádza na 1. poschodí bloku C (budova Chem. ústavu) a je otvorená denne od 8:00 do 15:00.

Novinky

Knižničné fondy

Fond Knižnice FÚ tvorí vyše 10 000 kníh a množstvo odborných časopisov, dizertačných prác a iných dokumentov. V súčasnosti je časť fondu (hlavne najnovšie prírastky) sprístupnený širšej akademickej komunite cez internet prostredníctvom knižničného integrovaného systému PhpMyBibli, jedného z mnohých open source systémov.

Databázy citácií a publikácií

Multidisciplinárny informačný zdroj Web of Knowledge z produkcie Clarivate Analytics, ktorý zahŕňa Web of Science (WoS), Current Contents Connect (CCC), Journal Citation Reports (JCR) a Essential Science Indicators (ESI).

Databáza abstraktov a citácií odbornej literatúry, s nástrojmi na ich sledovanie, analýzu a vizualizáciu.

Objavte vedecké poznatky a zviditeľnite svoj výskum.

Archív e-printov z fyziky, matematiky, informatiky, kvantitatívnej biológie, kvantitatívnych financií a štatistiky.

DOI – systém na identifikáciu autorsky chránených diel prístupných v digitalizovanej podobe (napr. články z vedeckých zborníkov)

Informačný systém fyziky vysokých energií.

Google Scholar – vyhľadávač vedeckých publikácií

PACS – klasifikačná schéma pre fyzikov a astronómov