menu
Leiden Cryogenics CF-1200 Maglev
He refrigerátor Leiden Cryogenics CF-1200 Maglev
Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Elektronika
Vysokofrekvenčná elektronika
Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
DSC 8500
Diferenciálny rastrovací kalorimeter Perkin Elmer DSC 8500
Kontakt: RNDr. Igor Maťko, CSc.
Q600
Dynamický termický analyzátor s termogravimetrom TA Instruments Q600
Kontakt: RNDr. Igor Maťko, CSc.
Q800
Dynamický mechanický analyzátor TA Instruments Q800
Kontakt: Ing. Peter Krížik, PhD.
Spinning Star Astar
Precesná elektrónová difrakcia Spinning Star / ASTAR a kamera CCD
Kontakt: Ing. Peter Švec, DrSc.
JEOL2011
Vysokozlišovací (HREM) transmisný elektrónový mikroskop JEOL2011
Kontakt: Ing. Peter Švec, DrSc.
Termofyzikálne prechodové testery vybudované na FÚ
Kontakt: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
Laboratórne elektronické jednotky vybudované na FÚ
Kontakt: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
Prístroje používané pri vyšetrovaní efektov obsahu vlhkosti v poréznych materiáloch
Kontakt: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron®
Kontakt: Tandem electrostatic accelerator of Tandetron® type
Elektrostatický open-air urýchľovač nabitých častíc
Kontakt: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Detektory jadrového žiarenia s elektronikou
Kontakt: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Simulácia a vyhodnocovanie experimentálnych údajov
Kontakt: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Pozitrónový anihilačný časový spektrometer
Kontakt: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Vákuová a chladiarenská technika
Kontakt: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Laboratórium depozície z kvapalnej fázy
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium technológií iónového zväzku
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium fotovoltaiky
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium technológií laserového zväzku
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium chemickej a termálnej prípravy
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium röntgenového žiarenia
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium optických a spektroskopických techník
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium techník skenovacej sondy
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
Laboratórium magnetických meraní
Kontakt: Ing. Matej Jergel, DrSc.
ILC
Laserový systém COHERENT LEGEND DUO USX-USP
Kontakt: RNDr. Dušan Lorenc, PhD.