menu

Deň otvorených dverí na FÚ SAV

Na Fyzikálnom ústave SAV sa v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku ako jedna zo sprievodných akcií uskutočnil v stredu 6. 11. 2019 „Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2019“.

Záujemcovia o prehliadku našich laboratórií a prednášok sú vítaní aj počas celého Týždňa vedy a techniky 4. — 8. 11. 2019, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prednášky si možno vybrať z poskytnutého Zoznamu prednášok na DOD​​​​​​​.

Program

Miesto: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava — areál SAV na Patrónke (hlavná vrátnica budovy Chemického ústavu)
Dátum: 6. novembra 2019
Čas: 09:00 — 14:00
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl, verejnosť

Prednášky pre verejnosť

  • 09:00 – Martin Venhart – „Ako vyzerá periodická sústava chemických prvkov v 21. storočí“
  • 11:00 – Andrej Liptaj – „Fyzika hudby“

Laboratóriá a pracoviská ústavu

Prehliadka laboratórií bude v sprievode našich pracovníkov, ktorí poskytnú odborný výklad k jednotlivým prístrojom a meraniam prebiehajúcich v laboratóriách. Pre verejnosť budú sprístupnené:

  • Laboratórium fyziky kovov s transmisným elektrónovým mikroskopom,
  • Termofyzikálne laboratórium s našimi elektronickými jednotkami,
  • kluster nanolaboratórií NANOLAB
  • Laboratórium magnetizmu kovov, technológia výroby kovových skiel

Prehľad laboratórií s ich prístrojovým vybavením a stručnými charakteristikami zamerania výskumu je na stránke Laboratóriá FÚ SAV.

V prípade účasti väčších skupín nám dajte vedieť dopredu predpokladaný počet návštevníkov a čas príchodu. Pomôže nám to pri príprave časového harmonogramu podujatia.

Kontakt

Kontaktná osoba pre DOD 2019: Mgr. Cyril Adamuščín, PhD., 02/59410512