menu

Deň otvorených dverí na FÚ SAV

Na Fyzikálnom ústave SAV v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa ako jedna z mnohých sprievodných akcií  v stredu 8. 11. 2017 uskutoční „Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2017“.

Program

Miesto: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava — areál SAV na Patrónke (hlavná vrátnica budovy Chem. ústavu)
Dátum: 8. novembra 2017
Čas: 09:00 — 16:00
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl, verejnosť

Prednášky pre verejnosť

  • Ako magnetická rezonancia zobrazuje telo? – A. Liptaj
  • Svet ako (kvantový) výpočet – D. Nagaj
  • Stručné úvahy o zakrivenom kvantovom priestore (kvantový svet očami fyzika) – A. Gendiar
  • Virtuálne nanolaboratórium (alebo nanotechnológie on-line) – J. Brndiar
  • Temná hmota a antihmota – P. Filip

Laboratóriá a pracoviská ústavu

Prehliadka laboratórií bude v sprievode našich pracovníkov, ktorí poskytnú odborný výklad k jednotlivým prístrojom a meraniam prebiehajúcich v laboratóriách. Pre verejnosť budú sprístupnené:

  • Laboratórium kvantových meraní s refrigerátorom a supravodivým magnetom,
  • Laboratórium fyziky kovov s transmisným elektrónovým mikroskopom,
  • Termofyzikálne laboratórium s našimi elektronickými jednotkami,
  • kluster nanolaboratórií NANOLAB
  • Laboratórium magnetizmu kovov, technológia výroby kovových skiel, atď.

Prehľad laboratórií s ich prístrojovým vybavením a stručnými charakteristikami zamerania výskumu je na stránke Laboratóriá FÚ SAV.

Kontakt

V prípade účasti väčších skupín nám dajte vedieť dopredu predpokladaný počet návšetvníkov a čas príchodu. Pomôže nám to pri príprave časového harmonogramu podujatia.

Kontaktná osoba pre DOD 2017: Mgr. Erik Bartoš, PhD., 02/59410512