menu

Deň otvorených dverí na FÚ SAV

Na Fyzikálnom ústave SAV sa v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne uskutočňuje „Deň otvorených dverí na FÚ SAV“.

Záujemcovia o prehliadku našich laboratórií sú vítaní počas celého Týždňa vedy a techniky, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť, a to emailom na denisa.lampasovasavbask.

Poskytujeme možnosť vybrania prednášok zo Zoznamu prednášok​​​​​​​. Prednášky môžete absolvovať priamo u nás, alebo formou webinára.

V prípade účasti väčších skupín nám dajte vedieť dopredu predpokladaný počet návštevníkov a čas príchodu. Pomôže nám to pri príprave časového harmonogramu podujatia.

Kontakt

Kontaktná osoba pre DOD na Fyzikálnom ústave SAV:

Mgr. Denisa Lampášová
denisa.lampasovasavbask

Dr.rer.nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.
andrej.liptajsavbask
02/59410508