menu

Deň otvorených dverí na FÚ SAV

Na Fyzikálnom ústave SAV sa v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku každoročne uskutočňuje „Deň otvorených dverí na FÚ SAV“.

Záujemcovia o prehliadku našich laboratórií sú vítaní počas celého Týždňa vedy a techniky, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť.

Poskytujeme možnosť vybrania prednášok zo Zoznamu prednášok na DOD​​​​​​​. Prednášky môžete absolvovať priamo u nás, alebo formou webinára.

 

V prípade účasti väčších skupín nám dajte vedieť dopredu predpokladaný počet návštevníkov a čas príchodu. Pomôže nám to pri príprave časového harmonogramu podujatia.

Kontakt

Kontaktná osoba pre DOD na Fyzikálnom ústave SAV: Mgr. Cyril Adamuščín, PhD., 02/59410512