menu

Research Center for Quantum Information

Head of Department:  doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Deputy head:  Mgr. Andrej Gendiar, PhD.

Webpage:  quantum.physics.sk

Research activity:

Oddelenie Centra pre výskum kvantovej informácie sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie, t. j. kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu. Stručne povedané hlavným praktickým prínosom tejto oblasti je zvýšenie (informatickej) bezpečnosti a zrýchlenie algoritmov. Bezpečnosť kvantových kryptografických zariadení je garantovaná samotnými fyzikálnymi zákonitosťami kvantového sveta, konkrétne kvantovou neurčitosťou a kvantovou nelokálnosťou. Kvantová interferencia a kvantové previazanie sú fyzikálnymi princípmi vďaka ktorým kvantové počítače umožňia rýchlejšie výpočty a simulácie vlastností samotných fyzikálnych systémov. Okrem spomenutých potenciálnych aplikácii v informačných technológiách náš výskum zahŕňa aj hlbšie analyzovanie samotných princípov kvantového sveta, ale aj prehodnotenie princípov informatiky a matematiky a súvislostí medzi nimi.

Aktuálne sa oddelenie venuje témam:

 • vývoj efektívnych numerických simulačných metód a simulácie vlastností kvantových fyzikálnych systémov (metódy DMRG, MPS,…)
 • návrh komunikačných protokolov s kvantovo-garantovanou anonymitou účastníkov (ako napríklad kvantové hlasovanie)
 • kvantová výpočtová zložitosť, t.j. otázka, čo je ťažké aj pre kvantové počítanie, a jej vzťah k vlastnostiam a riešiteľnosti mnohočasticových kvantových systémov
 • aplikovanie a vývin algortimických metód tzv. kvantového kráčania
 • teoretické modelovanie experimentálnej realizácie kvantových bitov v polovodičových systémoch tzv. kvantových bodiek
 • optimálizácia a vývoj metód na odhadovanie a certifikáciu funkčnosti kvantových zariadení a experimentálna verifikácia kvantových vlastností
 • experimentálna realizácia supravodivých kvantových bitov a implementácia kvantových algortimov v tomto systéme
 • realizícia vysoko-citlivých kvantových meracích prístrojov a detektorov
 • termodynamika v kvantových systémoch a kvantovej informatike
 • matematická axiomatizácia kvantovej fyziky a jej rozšírení
 • vývoj metód a analýza matematických štruktúr kvantovej teórie
 • bezpečná ditribúcia kvantovej informácie v kvantových sieťach

Scientific staff of RCQI

SurnameNameEmailPhoneORCIDPosition
Vladimírvladimir.buzeksavbask209 107 02ORCIDscientist
Andrejandrej.gendiarsavbask209 107 18ORCIDscientist
Miroslavgrajcarfmph.unibask209 107 17scientist
Mohammedscientist
Romanroman.krcmarsavbask209 107 03scientist
Danieldaniel.nagajsavbask209 107 09ORCIDscientist
Jaroslavjaroslav.pavlickosavbaskPhD student
Peterpeter.rapcansavbask209 107 06scientist
Danieldaniel.reitznersavbask209 107 08scientist
Michalmichal.sedlaksavbask209 107 06ORCIDscientist
Nanananasidcmi.acinPhD student
Shivangsri.shivanggmailcomPhD student
Peterpeter.stanosavbask209 107 08scientist
NidhinnidhinsudharshangmailcomPhD student
Máriamaria.surovcovasavbask209 107 01project manager
Máriomario.zimansavbask209 107 04ORCIDDirector of IP