menu

Research Center for Quantum Information

Head of Department:  Mgr. Michal Sedlák, PhD.

Deputy head:  Mgr. Daniel Nagaj, PhD.

Webpage:  quantum.physics.sk

Research activity:

Oddelenie Centra pre výskum kvantovej informácie sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie, t. j. kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu. Stručne povedané hlavným praktickým prínosom tejto oblasti je zvýšenie (informatickej) bezpečnosti a zrýchlenie algoritmov. Bezpečnosť kvantových kryptografických zariadení je garantovaná samotnými fyzikálnymi zákonitosťami kvantového sveta, konkrétne kvantovou neurčitosťou a kvantovou nelokálnosťou. Kvantová interferencia a kvantové previazanie sú fyzikálnymi princípmi vďaka ktorým kvantové počítače umožňia rýchlejšie výpočty a simulácie vlastností samotných fyzikálnych systémov. Okrem spomenutých potenciálnych aplikácii v informačných technológiách náš výskum zahŕňa aj hlbšie analyzovanie samotných princípov kvantového sveta, ale aj prehodnotenie princípov informatiky a matematiky a súvislostí medzi nimi.

Aktuálne sa oddelenie venuje témam:

 • vývoj efektívnych numerických simulačných metód a simulácie vlastností kvantových fyzikálnych systémov (metódy DMRG, MPS,…)
 • návrh komunikačných protokolov s kvantovo-garantovanou anonymitou účastníkov (ako napríklad kvantové hlasovanie)
 • kvantová výpočtová zložitosť, t.j. otázka, čo je ťažké aj pre kvantové počítanie, a jej vzťah k vlastnostiam a riešiteľnosti mnohočasticových kvantových systémov
 • aplikovanie a vývin algortimických metód tzv. kvantového kráčania
 • teoretické modelovanie experimentálnej realizácie kvantových bitov v polovodičových systémoch tzv. kvantových bodiek
 • optimálizácia a vývoj metód na odhadovanie a certifikáciu funkčnosti kvantových zariadení a experimentálna verifikácia kvantových vlastností
 • experimentálna realizácia supravodivých kvantových bitov a implementácia kvantových algortimov v tomto systéme
 • realizícia vysoko-citlivých kvantových meracích prístrojov a detektorov
 • termodynamika v kvantových systémoch a kvantovej informatike
 • matematická axiomatizácia kvantovej fyziky a jej rozšírení
 • vývoj metód a analýza matematických štruktúr kvantovej teórie
 • bezpečná ditribúcia kvantovej informácie v kvantových sieťach

Scientific staff of RCQI

SurnameNameEmailPhoneOrcidFunction
djeylan.aktassavbaskORCID scientist
vladimir.buzeksavbask209 107 02ORCID scientist
libor.cahasavbask209 107 09 scientist
david.davalossavbaskORCID postdoc
hazhir.dolatkhahsavbask scientist
andrej.gendiarsavbask209 107 18ORCID scientist
arash.ghoreishisavbaskORCID postdoc
grajcarfmph.unibask209 107 17ORCID scientist
m.hamed.mohammadygmailcom ORCID scientist
roman.krcmarsavbask209 107 03ORCID scientist
denisa.lampasovasavbask PhD student
leevi.leppajarvisavbaskORCID postdoctoral researcher
fyzimomosavbaskORCID postdoc
natalia.mollersavbask ORCID scientist
chiranjib.mukhopadhyaysavbaskORCID postdoc
daniel.nagajsavbask209 107 09ORCID scientist
neilingerfmph.unibaskORCID scientist
jaroslav.pavlickosavbask PhD student
peter.rapcansavbask209 107 06ORCID scientist
ricardo.riverasavbask Phd student
sheikh.sazimsavbask 209 107 01ORCID postdoc
michal.sedlaksavbask209 107 06ORCID scientist
peter.stanosavbask209 107 08ORCID scientist
nidhin.sudarsanansavbask209 107 01 PhD student
maria.surovcovasavbask209 107 01 project manager
tony.thomassavbask Phd student
fyzinasisavbask209 107 01ORCID PhD student
mario.zimansavbask209 107 04ORCID Director of IP