menu

Centrum pre výskum kvantovej informácie

Vedúci oddelenia:  doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Zástupca vedúceho:  Mgr. Andrej Gendiar, PhD.

Webová stránka:  quantum.physics.sk

Výskumná činnosť:

Oddelenie Centra pre výskum kvantovej informácie sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie, t. j. kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu. Stručne povedané hlavným praktickým prínosom tejto oblasti je zvýšenie (informatickej) bezpečnosti a zrýchlenie algoritmov. Bezpečnosť kvantových kryptografických zariadení je garantovaná samotnými fyzikálnymi zákonitosťami kvantového sveta, konkrétne kvantovou neurčitosťou a kvantovou nelokálnosťou. Kvantová interferencia a kvantové previazanie sú fyzikálnymi princípmi vďaka ktorým kvantové počítače umožňia rýchlejšie výpočty a simulácie vlastností samotných fyzikálnych systémov. Okrem spomenutých potenciálnych aplikácii v informačných technológiách náš výskum zahŕňa aj hlbšie analyzovanie samotných princípov kvantového sveta, ale aj prehodnotenie princípov informatiky a matematiky a súvislostí medzi nimi.

Aktuálne sa oddelenie venuje témam:

 • vývoj efektívnych numerických simulačných metód a simulácie vlastností kvantových fyzikálnych systémov (metódy DMRG, MPS,…)
 • návrh komunikačných protokolov s kvantovo-garantovanou anonymitou účastníkov (ako napríklad kvantové hlasovanie)
 • kvantová výpočtová zložitosť, t.j. otázka, čo je ťažké aj pre kvantové počítanie, a jej vzťah k vlastnostiam a riešiteľnosti mnohočasticových kvantových systémov
 • aplikovanie a vývin algortimických metód tzv. kvantového kráčania
 • teoretické modelovanie experimentálnej realizácie kvantových bitov v polovodičových systémoch tzv. kvantových bodiek
 • optimálizácia a vývoj metód na odhadovanie a certifikáciu funkčnosti kvantových zariadení a experimentálna verifikácia kvantových vlastností
 • experimentálna realizácia supravodivých kvantových bitov a implementácia kvantových algortimov v tomto systéme
 • realizícia vysoko-citlivých kvantových meracích prístrojov a detektorov
 • termodynamika v kvantových systémoch a kvantovej informatike
 • matematická axiomatizácia kvantovej fyziky a jej rozšírení
 • vývoj metód a analýza matematických štruktúr kvantovej teórie
 • bezpečná ditribúcia kvantovej informácie v kvantových sieťach

Zoznam pracovníkov CVKI

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Vladimírvladimir.buzeksavbask209 107 02ORCIDvedecký pracovník
Andrejandrej.gendiarsavbask209 107 18ORCIDvedecký pracovník
Miroslavgrajcarfmph.unibask209 107 17vedecký pracovník
Mohammedvedecký pracovník
Romanroman.krcmarsavbask209 107 03vedecký pracovník
Danieldaniel.nagajsavbask209 107 09ORCIDvedecký pracovník
Jaroslavjaroslav.pavlickosavbaskdoktorand
Peterpeter.rapcansavbask209 107 06vedecký pracovník
Danieldaniel.reitznersavbask209 107 08vedecký pracovník
Michalmichal.sedlaksavbask209 107 06ORCIDvedecký pracovník
Nanananasidcmi.acindoktorand
Shivangsri.shivanggmailcomdoktorand
Peterpeter.stanosavbask209 107 08vedecký pracovník
Nidhinnidhinsudharshangmailcomdoktorand
Máriamaria.surovcovasavbask209 107 01projektová manažérka
Máriomario.zimansavbask209 107 04ORCIDriaditeľ FÚ