menu

Centrum pre výskum kvantovej informácie

Vedúci oddelenia:  Mgr. Michal Sedlák, PhD.

Zástupca vedúceho:  Mgr. Daniel Nagaj, PhD.

Webová stránka:  quantum.physics.sk

Výskumná činnosť:

Oddelenie Centra pre výskum kvantovej informácie sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie, t. j. kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu. Stručne povedané hlavným praktickým prínosom tejto oblasti je zvýšenie (informatickej) bezpečnosti a zrýchlenie algoritmov. Bezpečnosť kvantových kryptografických zariadení je garantovaná samotnými fyzikálnymi zákonitosťami kvantového sveta, konkrétne kvantovou neurčitosťou a kvantovou nelokálnosťou. Kvantová interferencia a kvantové previazanie sú fyzikálnymi princípmi vďaka ktorým kvantové počítače umožňia rýchlejšie výpočty a simulácie vlastností samotných fyzikálnych systémov. Okrem spomenutých potenciálnych aplikácii v informačných technológiách náš výskum zahŕňa aj hlbšie analyzovanie samotných princípov kvantového sveta, ale aj prehodnotenie princípov informatiky a matematiky a súvislostí medzi nimi.

Aktuálne sa oddelenie venuje témam:

 • vývoj efektívnych numerických simulačných metód a simulácie vlastností kvantových fyzikálnych systémov (metódy DMRG, MPS,…)
 • návrh komunikačných protokolov s kvantovo-garantovanou anonymitou účastníkov (ako napríklad kvantové hlasovanie)
 • kvantová výpočtová zložitosť, t.j. otázka, čo je ťažké aj pre kvantové počítanie, a jej vzťah k vlastnostiam a riešiteľnosti mnohočasticových kvantových systémov
 • aplikovanie a vývin algortimických metód tzv. kvantového kráčania
 • teoretické modelovanie experimentálnej realizácie kvantových bitov v polovodičových systémoch tzv. kvantových bodiek
 • optimálizácia a vývoj metód na odhadovanie a certifikáciu funkčnosti kvantových zariadení a experimentálna verifikácia kvantových vlastností
 • experimentálna realizácia supravodivých kvantových bitov a implementácia kvantových algortimov v tomto systéme
 • realizícia vysoko-citlivých kvantových meracích prístrojov a detektorov
 • termodynamika v kvantových systémoch a kvantovej informatike
 • matematická axiomatizácia kvantovej fyziky a jej rozšírení
 • vývoj metód a analýza matematických štruktúr kvantovej teórie
 • bezpečná ditribúcia kvantovej informácie v kvantových sieťach

Zoznam pracovníkov CVKI

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
djeylan.aktassavbaskORCID vedecký pracovník
vladimir.buzeksavbask209 107 02ORCID vedecký pracovník
david.davalossavbaskORCID postdoktorand
hazhir.dolatkhahsavbask vedecký pracovník
andrej.gendiarsavbask209 107 18ORCID vedecký pracovník
arash.ghoreishisavbaskORCID postdoktorand
grajcarfmph.unibask209 107 17ORCID vedecký pracovník
m.hamed.mohammadygmailcom ORCID vedecký pracovník
denis.kochansavbask20910701ORCID vedecký pracovník
roman.krcmarsavbask209 107 03ORCID vedecký pracovník
denisa.lampasovasavbask doktorandka
leevi.leppajarvisavbaskORCID vedecký pracovník
fyzimomosavbaskORCID postdoktorand
natalia.mollersavbask ORCID vedecký pracovník
daniel.nagajsavbask209 107 09ORCID vedecký pracovník
neilingerfmph.unibaskORCID vedecký pracovník
jaroslav.pavlickosavbask doktorand
peter.rapcansavbask209 107 06ORCID vedecký pracovník
ricardo.riverasavbask doktorand
soham.sausavbask doktorand
sheikh.sazimsavbask 209 107 01ORCID postdoktorand
michal.sedlaksavbask209 107 06ORCID vedecký pracovník
peter.stanosavbask209 107 08ORCID vedecký pracovník
nidhin.sudarsanansavbask209 107 01 doktorand
maria.surovcovasavbask209 107 01 projektová manažérka
tony.thomassavbask doktorand
fyzinasisavbask209 107 01ORCID doktorand
mario.zimansavbask209 107 04ORCID riaditeľ FÚ