menu

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s inštitúciami

FÚ SAV spolupracuje s mnohými národnými a medzinárodnými inštitúciami vo vedeckých, študijných a technických oblastiach. Navyše má uzavreté individuálne dohody o spolupráci, napr.:

  • The Institute of Theoretical and Applied Informatics, PAS, Gliwice, Poland
  • Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  • Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan

Kontaktné osoby na FÚ a SAV

  • M. Venhart (FÚ SAV): spolupráca SR s CERN, Ženeva, Švajčiarsko
  • E. Majková (FÚ SAV): národný delegát pre ERC granty
  • D. Janičkovič (FÚ SAV): národný kontaktný bod pre 7RP EU a HORIZONT 2020 v oblasti „Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie“
  • Š. Luby (FÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Bezpečnosť“
  • P. Lobotka (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Nanotechnológií“
  • J. Pitel (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Jadrový výskum (Euratom)“