menu

Konferencie organizované FÚ SAV

Fyzikálny ústav SAV je každoročne organizátorom alebo spoluorganizátorom mnohých domácich a medzinárodných odborných vedeckých podujatí.

2020

  • APCOM 2020, 9. — 11. 6. 2019, Štrbské Pleso, Slovakia

2019

2018

2017

2016

2015

2014