menu

Archív správ

Archivované správy

Prof. Jannik C. Meyer (University of Vienna, Vienna)

Viac

Pozvánka na 5. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Martin Venhart (FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Voľba člena výberovej komisie

Viac

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2016

Viac