menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa plánujú uskutočniť 18. 5. 2021.

Viac
Oznam

Do 30. 4. 2021 sa prijímajú prihlášky na doktorandské štúdium na FÚ SAV.

Viac
Colloquium

Daniel Nagaj (Institute of Physics, SAS)

Viac
Oznam

FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie postdoktorandského miesta. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti.

Viac
Oznam

Mgr. Matúš Balogh

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 6. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2020

Viac
Prednáška

Andrea Doktorová (Ústredná Knižnica SAV)

Viac