menu

Archív správ

Archivované správy

Dr. Karel Šafařík (CERN, Švajčiarsko)

Viac

Dr. Michiharu Nakamura (prezident Japan Science and Technology Agency)

Viac

Dr. Ladislav Roth (Jet Propulsion Labs, NASA)

Viac

Dr. André Mischke (Utrecht University, Holandsko)

Viac

Voľba zástupcu AO nášho pracoviska do Snemu SAV.

Viac

Pozvánka na 18. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac