menu

News list

Archived news

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

More

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

More

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a...

More

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

More

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

More

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

More