menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Ing. Matúš Sedlák

Viac
Oznam

Mgr. Katarína Čechová

Viac
Oznam

Európska noc výskumníkov 2019

Viac
Oznam

Ročné hodnotenie doktorandov.

Viac
Oznam

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Ocenenie SFS pre mladých fyzikov

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 3. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Prednáška

Xavi Martí (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences)

Viac
Seminár

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

Viac