menu

News list

Archived news

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

More

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

More

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

More

Dr. Karel Šafařík (CERN, Švajčiarsko)

More

Dr. Michiharu Nakamura (prezident Japan Science and Technology Agency)

More

Dr. Ladislav Roth (Jet Propulsion Labs, NASA)

More

Dr. André Mischke (Utrecht University, Holandsko)

More