menu

News list

Archived news

Seminar of department

Ladislav Šamaj (OKFS, Fyzikálny ústav SAV)

More
Announcement

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2019

More
Lecture

prof. Bimal Kumar Sarkar (School of Science, Adamas Univ., India)

More
Lecture

Jianjun Tian (Univ. of Science and Technology, Beijing, China)

More
Announcement

Mgr. Dušan Kamas

More
Announcement

Ing. Matúš Sedlák

More
Announcement

Mgr. Katarína Čechová

More
Announcement

Európska noc výskumníkov 2019

More
Announcement

PhD students annual evalutation

More
Announcement

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

More