menu

Archív správ

Archivované správy

Martin Plesch (OKFS, FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

Viac

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Informačné semináre k výzve VV 2014

Viac

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Vol’by novej Vedeckej rady

Viac

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Viac