menu

Archív správ

Archivované správy

Voľba člena výberovej komisie

Viac

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2016

Viac

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

V dňoch 25. — 26. 2. 2015 sa na FÚ SAV uskutoční ročné hodnotenie študentov doktorandského štúdia.

Viac

Pozvánka na 4. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor...

Viac

Dr. Tomas Brauner (Inst. Theor. Phys., TU, Viedeň)

Viac

Vojtech Nádaždy (FÚ SAV, Bratislava)

Viac