menu

Archív správ

Archivované správy

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor...

Viac

Dr. Tomas Brauner (Inst. Theor. Phys., TU, Viedeň)

Viac

Vojtech Nádaždy (FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Martin Plesch (OKFS, FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

Viac

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac