menu

Archív správ

Archivované správy

Termín podania undefinedprihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je do 31. mája 2015. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na Sekretariáte.

Termín...

Viac

Daniel Manca (FÚ SAV)

Viac

Vyjadrenie Akademickej obce.

Viac

Prof. Jannik C. Meyer (University of Vienna, Vienna)

Viac

Pozvánka na 5. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Martin Venhart (FÚ SAV, Bratislava)

Viac