menu

Archív správ

Archivované správy

Vyjadrenie Akademickej obce.

Viac

Prof. Jannik C. Meyer (University of Vienna, Vienna)

Viac

Pozvánka na 5. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Martin Venhart (FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Voľba člena výberovej komisie

Viac

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2016

Viac

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

V dňoch 25. — 26. 2. 2015 sa na FÚ SAV uskutoční ročné hodnotenie študentov doktorandského štúdia.

Viac

Pozvánka na 4. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac