menu

News list

Archived news

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

More

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Hans Georg Ritter (LBNL, Berkeley, CA, USA)

More

Dr. Michiharu Nakamura (President, Japan Science and Technology Agency)

More

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

More