menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 12. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

Mgr. Alica Brunová (Kvietiková)

Viac
Oznam

PhD students annual evalutation

Viac

Christian Teichert (Montanuniversität Leoben, Austria)

Viac

Výberový proces doktorandov na FÚ SAV sa uskutoční 19. 5. 2022.

Viac
Oznam

Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Viac
Oznam

FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie postdoktorandského miesta. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti.

Viac
Oznam

Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Viac
Oznam

Prezentácia nového úžitkového vzoru v relácii Veda a technika.

Viac
Oznam

Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science — Solar Renewable Energy News

Viac