menu

News list

Archived news

Seminar

Michal Bodík (OMN, Fyzikálny ústav SAV)

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More