menu

News list

Archived news

Seminar

Andrej Herzáň (Dept. of Physics, University of Liverpool, UK)

More
Announcement

Oddelenie jadrovej fyziky FÚ SAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúci urýchľovačového laboratória

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More