menu

News list

Archived news

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2018

More

The initial interview for foreign candidates on PhD study at Institute of Physics is set on Friday 7. 4. 2017 with the beginning at 10 a.m.

More

Voľba zástupcu FÚ SAV v Sneme SAV.

More