menu

News list

Archived news

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

More

Dr. Karel Šafařík (CERN, Švajčiarsko)

More

Dr. Michiharu Nakamura (prezident Japan Science and Technology Agency)

More

Dr. Ladislav Roth (Jet Propulsion Labs, NASA)

More

Dr. André Mischke (Utrecht University, Holandsko)

More

Voľba zástupcu AO nášho pracoviska do Snemu SAV.

More

Pozvánka na 18. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More