menu

News list

Archived news

Announcement

Institute of Physics opens a doctoral study admission for students from third countries.

More
Seminar

Andrej Herzáň (Dept. of Physics, University of Liverpool, UK)

More
Announcement

Oddelenie jadrovej fyziky FÚ SAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúci urýchľovačového laboratória

More
Announcement

Pozvánka na „Novoročný príhovor riaditeľa“

More
Announcement

V rámci prípravy nových pracovných programov (pre jednotlivé oblasti Horizontu 2020) na obdobie 2018 – 2020 Európska komisia oficiálne zverejnila 17...

More
Announcement

Srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a príjemnou atmosférou, ktoré sa bude...

More
Announcement

Výročný seminár Fyzikálneho ústavu sa uskutoční 5. — 6. 12. 2017 v Kongresovom centre v Smoleniciach.

More
Announcement

Upgrade of website CMS Typo3 connected with the upgrade of central web server.

More
Announcement

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2017

More