menu

News list

Archived news

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

More

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a...

More

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

More

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

More

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

More

Dr. Karel Šafařík (CERN, Švajčiarsko)

More

Dr. Michiharu Nakamura (prezident Japan Science and Technology Agency)

More