menu

News list

Archived news

Daniel Darg (Oxford University, UK)

More

Pozvánka na rokovanie rozšírenej ústavnej rady FÚ SAV

More

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

More

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

More