menu

News list

Archived news

Announcement

The Annual Seminar of the Institute of Physics will be held on 3. — 4. December 2018 at the Congress Center in Smolenice.

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 1. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2018

More
Announcement

RNDr. Jozef Leja

More
Scientific board announcement

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

12. ročník Festivalu vedy na Slovensku

More
Announcement

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

More
Scientific board announcement

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

More
PhD study

Ročné hodnotenie doktorandov.

More
Announcement

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

More